Tag Archives: tolerancja

Kultura jest jak awokado

Zjesz?

Z kon­su­mo­wa­niem kul­tury jest podob­nie do jedze­nia awo­kado. Gdy już je polu­bisz, z poli­to­wa­niem patrzysz na ludzi, któ­rzy nie doce­niają two­jej diety. Warto włą­czyć ten owoc
CZYTAJ DALEJ