Tag Archives: problemy

Każdy mógł być ciapą

KRÓCIAK o problemach do przezwyciężenia

Kon­kur­sów popu­lar­no­ści nigdy nie wygry­wa­łem. Cho­ciaż dziś czuję się już w miarę pewny sie­bie, jed­nak kie­dyś nawet naj­mniej­sze potknię­cie mogło być pre­tek­stem do tego, żeby
CZYTAJ DALEJ