Tag Archives: pomoc

Podajmy rękę niewidomym [AKTUALIZACJA]

Rozpropagujmy aplikację Be My Eyes

Jest hasło: pomóżmy ślepym. Zapy­tasz: Jak? Pro­pa­gu­jąc apli­ka­cję, która pozwala im zoba­czyć świat. Damy radę? ×Mate­riał został zak­tu­ali­zo­wany, twórcy skró­cili pro­ces tłu­ma­cze­nia, o któ­rym tu pisa­łem
CZYTAJ DALEJ

Daj 5 zł na WOŚP [AKTUALIZACJA]

Wystarczy założyć konto na Twitterze!

Dziś krótka instruk­cja, jak szybko i pro­sto wspo­móc zbiórkę Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy, nie rusza­jąc się z fotela. Nawet nie będzie­cie musieli się­gać do port­fela,
CZYTAJ DALEJ