Tag Archives: kłótnia

Nie kłóćmy się

Moment, w któ­rym sprzeczki zaczy­nają zaj­mo­wać coraz wię­cej miej­sca w związku, sygna­li­zuje nie­bez­pie­czeń­stwo. Naj­gor­sze, że znowu to widzę. Nie ma się co cza­ro­wać: nigdy nie
CZYTAJ DALEJ