Pokażę Ci, jak można kogoś zasko­czyć zwy­kłą kartką pocz­tową. Odpocz­nijmy tro­chę od cięż­kich tema­tycz­nie wpi­sów i sprawmy ludziom przy­jem­ność. Żeby zro­zu­mieć, dla­czego mam zamiar mówić
CZYTAJ DALEJ