Category: Związki

Zazdroszczę Ci

Przyznaj się do swojej słabości i giń

Ostat­nio zro­bi­łem paskudną rzecz. Przy­zna­łem się do swo­jej sła­bo­ści. To tak, jak­bym sta­nął przed lufą kara­binu i powie­dział: „Strze­laj!”. Na szczę­ście w zamian dosta­łem szczerą
CZYTAJ DALEJ